הגשת תביעה לקבלת פיצויים בגין תאונת דרכים

בהתאם לחוק בישראל כל אדם שנפגע בתאונת דרכים רשאי לתבוע את החברה המבטחת את הרכב שבו נסע הנפגע, ובמקרה של הולך רגל או רוכב אופניים את הרכב שפגע בו.
החוק בישראל מחייב שכל רכב יבוטח בביטוח חובה. ביטוח חובה נועד לכסות נזקים גופניים העשויים להיגרם לנהג הרכב, לנוסעים בו ולעוברי אורח שהרכב פגע בהם (כגון הולכי רגל, רוכבי אופניים וכו') במקרה של תאונת דרכים.
בקרות תאונת דרכים, זכאים הנפגעים או בני משפחתם לתבוע את חברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה.
יצוין כי במידה והרכב אינו מבוטח בביטוח חובה, הנפגעים עדין יכולים להגיש תביעה נגד אבנ"ר (איגוד ביטוח נפגעי רכב).
למי פונים ואיך
חשוב מאוד לתעד את כל החומר הרפואי אשר הקשור בטיפולים הרפואיים שבוצעו בנפגע בעקבות תאונת הדרכים כדוגמת דו"ח שחרור מהמיון, אישורי מחלה, סיכומי ביקור אצל רופאים, אסמכתאות בגין טיפולים או בדיקות שבוצעו  (פיזיוטרפיה וכדו').
כמו כן, חשוב לשמור את כל הקבלות הקשורות בהוצאות שנגרמו בעקבות תאונת הדרכים לרבות קבלות בגין תרופות, ציוד רפואי, הוצאות על נסיעות לטיפולים או בדיקות וכדומה.
מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה בדיני נזיקין טרם פנייה ו/או הגשת תביעת נזיקין נגד חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב.
את התביעה מגישים כנגד חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב בו שהה הנפגע בקרות התאונה או שפגע בהולך רגל או רוכב אופניים.
על מנת להרחיב בנושא עבור למאמר 'פיצוי מקסימאלי לנפגעי תאונות דרכים' המפרט כיצד חשוב להתנהל על מנת שנפגע תאונת דרכים יקבל את הפיצוי המקסימאלי מחברת הביטוח.

 מהו שכר טרחת עורך הדין המטפל בתביעה

בכללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), התשל"ז-1977 נקבע התעריף המקסימאלי אשר עורך דין רשאי לגבות בניהול תביעה מכח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. שכר טרחת עורך הדין מחושב כאחוז מסוים מסכום הפיצוי הסופי בו זכה הנפגע בתום ההליך.

בהתאם לכללים אלה, שיעור שכר טרחת עורך הדין נקבע בהתאם לתוצאות ההליך המשפטי ובאופן הבא:

  • 8% + מע"מ – אם הושגה פשרה מחוץ לבית המשפט, טרם הגשת תביעה.
  • 11% + מע"מ – אם הושגה פשרה לאחר הגשת תביעה וטרם מתן פסק דין.
  • 13% + מע"מ – אם ניתנה החלטת שופט לגבי גובה הפיצוי.

שכר הטרחה מחושב מתוך מלוא הסכום שקיבל הנפגע (כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד שנפסקו לטובתו בפסק דין).

עורך הדין רשאי לגבות הוצאות אשר היו דרושות לניהול התיק, אולם מעבר לכך, שכרו של עורך הדין המטפל בתביעה קבוע בחוק והוא אינו רשאי לגבות יותר מסכום זה.
תשלום תכוף
תשלום תכוף הוא תשלום מיידי המשולם לנפגע תאונת דרכים על חשבון סכום הפיצוי הסופי שייפסק לו בסיום התביעה שהוגשה על ידו.
מטרת התשלום התכוף הינה מקור סיוע זמני ראשוני ומהיר לנפגע או לתלויים בו (במקרה והנפגע נהרג בתאונת הדרכים) עד למתן פסק דין בתביעה שהוגשה בעקבות תאונת הדרכים ו/או לקבלת פיצוי סופי במסגרת הסכם פשרה מול חברת הביטוח.
הסיבה לכך היא כי ניהול תביעה בבית משפט עלולה לארוך זמן רב ואף כמה שנים.
חשוב לציין כי הזכאות לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו בעקבות תאונת דרכים מגיעה לכל אדם שנפגע ואיננה קשורה לשאלה מי אשם בתאונה. כפי שצויין לעיל, התביעה מוגשת כנגד החברה אשר מבטחת את הרכב בו ישב הנפגע ו/או פגע בהולך רגל. לפיכך, גם אם הנהג אשם בתאונה זכאי לפיצוי מחברת הביטוח אשר ביטחה את רכבו בפוליסת ביטוח חובה.

משרדנו נותן יחס אישי לכל לקוח ומדריכו מתחילת הדרך ועד לקבלת פיצוי לשביעות רצונו המלאה.

מאמר זה נכתב על ידי עוה"ד רעות אליהו, למידע נוסף – טל': 074-7047104

הכתבות באתר זה הנן כלליות, ונועדו בין היתר ליתן מושג ראשוני באשר למצב המשפטי בסוגיה הנדונה. המלצתנו הנה בכל מקרה לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין, בטרם נקיטת פעולה כלשהי, וזאת בין היתר מאחר והדין הנו דינאמי ומשתנה, כאשר לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ישנה חשיבות מכרעת, והוא כולל סייגים רבים וחובות אשר אי מילוי אחריהם עשוי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות ובטענות. כמו כן, יתכן וחלו שינויים במצב המשפטי מאז פרסום המידע.

אין האמור במאמר זה כדי להוות תחליף להיוועצות בעורך דין ו/או המלצה לייעוץ ספציפי.