פיצוי מקסימלי לנפגעים

נפגעת בתאונת דרכים? כיצד לפעול על מנת לקבל פיצוי מקסימלי?

עו"ד רעות אליהו

פעמים רבות נפגעי תאונות דרכים אינם יודעים כיצד לפעול לאחר קרות התאונה ואינם מודעים לזכויותיהם.

במאמר זה נסביר מהי הדרך הנכונה בה יש לפעול על מנת שנפגע תאונת דרכים יקבל את הפיצוי המקסימאלי מחברת הביטוח.

1. קבלת כל הפרטים הרלוונטיים לתאונה- 

לאחר קרות התאונה, יש לוודא כי בידך כל הפרטים הרלוונטיים לאירוע, לרבות פרטי פוליסת הביטוח של הרכב בו ישב הנפגע ו/או הרכב הפוגע, פרטי פצועים ועדים, מקום האירוע, צילום הנזק שנגרם לרכב וכדומה. תיעוד נכון של כל הפרטים יעזור בהתנהלות מול חברת הביטוח לאחר מכן.

2. קבלת טיפול רפואי ותיעוד החומר- 

לאחר פגיעה בתאונת דרכים חשוב מאוד לפנות לקבלת טיפול רפואי מתאים בבית החולים ללא כל דיחוי. חשוב לציין כי הפגיעה נגרמה בשל תאונת דרכים וממה סובל הנפגע בדיוק. חשוב לוודא כי יירשם בדו"ח הרפואי כי הפגיעה נגרמה בשל תאונת דרכים. כמו כן, לאחר השחרור מבית החולים יש לשמור את העתק הדו"ח הרפואי שנמסר לנפגע.

לאחר השחרור מבית החולים, לרוב מופנה הנפגע להמשך טיפול ו/או מעקב אצל רופא מתאים. יש לוודא כי הנך פונה לקבלת הטיפול בהתאם להמלצות השחרור מבית החולים.

ברוב המקרים, נזקי גוף שנגרמו בעקבות תאונת הדרכים מתגבשים רק כעבור חודשים רבים ולעיתים אפילו לאחר שנה מיום התאונה. לכן, על הנפגע לדאוג לקבל את כל הטיפולים הרפואיים הנחוצים במהלך התקופה הנ"ל, ולפנות לרופאים המתאימים הנדרשים לפי תחום מומחיותם, לקבל את הטיפול הרפואי הנדרש ולוודא כי כל תלונותיו בעקבות התאונה מתועדות בתיק הרפואי. בכל פנייה לקבלת טיפול רפואי חשוב לשמור את האסמכתאות אודות הטיפול שניתן, שכוללות בין היתר את תאריך הפנייה, תלונות הנבדק, הבדיקות שנערכו, המלצות להמשך טיפול, תרופות שניתנו, ביקורות, חופשות מחלה וכדומה.

כמו כן, חשוב לשמור ולתעד את כל הטיפולים, הבדיקות, צילומים, תרופות וכל החומר הרפואי מקרות התאונה לכל אורך הדרך ועד לסיום הטיפול הרפואי אשר ניתן בשל התאונה.

אם מדובר בפגיעה נראית לעין, כמו שפשופים ו/או מכות שטחיות מומלץ לצלם את הפגיעות מוקדם ככל האפשר ולתעד את נזקי הגוף שנגרמו מהתאונה.

חשוב לציין כי התביעה לקבלת פיצוי מחברת הביטוח מבוססת על התיעוד הרפואי והטיפולים להם נזקק הנפגע. לכן, על הנפגע לעבור את כל הטיפולים הנדרשים בהתאם להמלצות הרופאים על מנת שבראש ובראשונה יחלים ובנוסף, שיקבל את הפיצוי המקסמיאלי המגיע לו בעקבות הנזק גוף שנגרם לו בעקבות תאונת הדרכים. בהיעדר תיעוד רפואי חברות הביטוח עשויות לטעון כי הפגיעה היתה מזערית ולפצות את הנפגע בסכומים נמוכים ו/או לסרב לפצותו בטענה כי לא נגרמה כל פגיעה.

3. הודעה במשטרה אודות תאונת הדרכים

לאחר קרות התאונה יש לפנות למשטרת ישראל ולהודיע על התאונה. בתחנת המשטרה ייגבו מהנפגע את כל הפרטים הרלוונטיים להתרחשות התאונה, לרבות פרטי הרכבים המעורכים ופוליסות הביטוח שלהם, פרטי המעורבים בתאונה וכו'. משטרת ישראל תמסור לנפגע אשר מסר את ההודעה למשטרה 'אישור בדבר הגשת תלונה' בו ייפורטו כל הפרטים המוזכרים לעיל. אישור זה הכרחי לפנייה לחברת הביטוח ולהגשת תביעה באם יידרש ובלעדיו, לא ניתן לקבל פיצוי מחברות הביטוח.

4. שמירת קבלות על הוצאות שנגרמו בעקבות התאונה

כמו שפורט לעיל, יש לשמור את כל המסמכים והתיעוד הרפואי הנוגעים לתאונה. מעבר לכך, יש לשמור את כל הקבלות הקשורות להוצאות שנגרמו לנפגע בעקבות תאונת הדרכים, לרבות קבלות על תרופות וציוד רפואי שרכש הנפגע, טיפולים רפואיים ובדיקות, נסיעות לטיפולים, עזרת צד ג' וכו'.

במידה והנפגע נעזר בצד ג' ו/או קרוב משפחה ואין אפשרות לקבל קבלה על עזרה זו, למשל עזרת קרוב בביצוע עבודות משק בית לאחר התאונה וכיוצב', חשוב לערוך תיעוד של ההוצאות הנ"ל לרבות התאריכים, מהות ההוצאה, פרטי נותן השירות.

את כל הקבלות והתיעוד על ההוצאות יש להעביר לעורך הדין המטפל בתיק תאונת הדרכים בהקדם האפשרי על מנת שיידרוש גם סכומים אלה במסגרת הפיצוי הנדרש מחברת הביטוח.

5. לא לשתף פעולה עם חוקרים מטעם חברת הביטוח

לרוב, שולחת חברת הביטוח חוקרים מטעמה על מנת לברר פרטים לגבי מצבו הרפואי של הנפגע בניסיון למזער את הפיצוי המגיע לנפגע מחברת הביטוח. יש להימנע מלשתף עם חוקרים אלה פעולה.

לחוקרים מטעם חברת הביטוח  שיטות שונות להשיג מטרתם ולרוב יפנו אל הנפגע תוך שהם מציינים כי ברצונם לעזור לו לקבל את הפיצוי המגיע לו יש להימנע מלענות לשאלותיהם ויש להימנע מלמסור לזרים פרטים אודות התאונה, למצב הרפואי או התעסוקתי של הנפגע, היות ויתכן כי אלה חוקרים מחברת הביטוח העשויים להקליא את השיחה ולעשות בפרטים שנמסרו שימוש לרעת הנפגע בניסיון להקטין ולמזער את הפיצוי שישולם לו בסופו של יום.

6. חזרה לשגרה לאחר התאונה

בהתאם להמלצות הרופא המטפל וכשהמצב הרפואי מאפשר, הנפגע חוזר לשגרה בבית ובעבודה. תחילה עשויות להיות מגבלות שונות, כגון עבודה בשעות פחותות, מגבלות מסוימות באופן ביצוע העבודה כגון איסור עמידה ממושכת וכד', אולם לאט לאט הנפגע יחזור לשגרת חיים רגילה.

חשוב לציין כי באם הנפגע בחר שלא לחזור לעבודה בניגוד לחוו"ד רפואית אשר לא מונעת ממנו לעשות כן, לא יקבל פיצוי מלא מחברת הביטוח על היעדרות זו. הדבר נכון אף לעזרת צד ג' אשר ניתנה בבית, באם הנפגע המשיך לקבל עזרה בהיעדר מסמכים רפואיים המאשרים כי הוא נדרש לכך, חברת הביטוח עשויה שלא לפצות את הנפגע גם אם שילם הנפגע מכיסו על העזרה שניתנה לו.

7. ייצוג בתביעה באמצעות עורך דין

על מנת לקבל את הפיצוי המקסימלי מחברות הביטוח מומלץ  לפנות לעורך דין המתמחה בתחום זה.

עורך הדין ידריך את הנפגע כיצד עליו לפעול נכון כדי שבסופו של יום ייקבל הנפגע את הפיצוי המגיע לו בעקבות תאונת הדרכים, לרבות איסוף החומר, פנייה לרופאים מתאימים וכיוצב'.

פנייה מוקדמת לעורך הדין תסייע בהכנת התיק בצורה הטובה ביותר אשר תוביל בסופו של יום לקבלת פיצוי מתאים לנפגע.

גם לאחר התחלת הטיפול בתיק על ידי עורך הדין על הנפגע לעדכן את עורך הדין בכל התפתחות בנוגע למצבו הרפואי, בנוגע להוצאות נוספות שנגרמו לו בעקבות התאונה, בנוגע למצבו התעסוקתי, שכרו וכיוצב'.

משרדנו נותן יחס אישי לכל לקוח ומדריכו מתחילת הדרך ועד לקבלת פיצוי לשביעות רצונו המלאה.

 

מאמר זה נכתב על ידי עוה"ד רעות אליהו, למידע נוסף – טל': 074-7047104

הכתבות באתר זה הנן כלליות, ונועדו בין היתר ליתן מושג ראשוני באשר למצב המשפטי בסוגיה הנדונה. המלצתנו הנה בכל מקרה לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין, בטרם נקיטת פעולה כלשהי, וזאת בין היתר מאחר והדין הנו דינאמי ומשתנה, כאשר לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ישנה חשיבות מכרעת, והוא כולל סייגים רבים וחובות אשר אי מילוי אחריהם עשוי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות ובטענות. כמו כן, יתכן וחלו שינויים במצב המשפטי מאז פרסום המידע.

אין האמור במאמר זה כדי להוות תחליף להיוועצות בעורך דין ו/או המלצה לייעוץ ספציפי.